Main menu

Szakmai ajánlatok

Könyvvizsgálók

ADATSZOLGÁLTATÁS

Gyakorlati tudnivalók - Szakmai felelősségbiztosítási szerződések igazolása az Adatszolgáltatás során

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai 2017.július 01-ig tehetnek eleget idei adatszolgáltatási kötelezettségüknek, melynek során szakmai felelősségbiztosítási szerződésükről is nyilatkozniuk kell! A Kamara küldöttgyűlése 2015 decemberében módosította szakmai felelősségbiztosítási szerződésekre vonatkozó előírásait. (Lásd "10 MFt" című irásunkat)

- Azon könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló társaságoknak, akik szakmai felelősségbiztosítási szerződését a Kamara Alkusza kezeli, az Adatszolgáltatás során biztosítási szerződésükről nyilatkozniuk nem kell. Az Alkusz központilag tájékoztatta a Kamarát az általa kezelt szerződésekről.

- Azon könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló társaságoknak,, akik szakmai felelősségbiztosítási szerződését NEM a Kamara Alkusza kezeli az Adatszolgáltatás során fedezetigazolás szükséges csatolniuk! A fedezetigazolás a szerződést kezelő biztosító társaság ügyfélszolgálatán szerezhető be. A fedezetigazolással kapcsolatos előírások a Kamara oldalán olvashatóak.

Azt, hogy az Ön szerződését a Kamara Alkusza kezeli-e ide kattintva könnyen ellenőrízheti oldalunkon!

Esetlegesen felmerülő kérdései esetén kérjük keressen bennünket elérhetőségeinken!

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft.

10 MFt

Gyakorlati tudnivalók - Szakmai felelősségbiztosítások limitemelés (10 illetve 50 MFt)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2015.szeptember 04-i ülésén a megváltozott szabályozási és gazdasági környezetre is tekintettel arra az álláspontra jutott, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határát *2016. január június** 01-től azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek esetében,


** 2015.december 12.-i küldöttgyűlés határozata alapján


- akik NEM az MNB által felügyelt és közérdeklődésre számot tartónak SEM minősülő gazdálkodónál végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, 10.000.000,- Ft-ban, míg

- azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek esetében, akik az MNB által felügyelt és közérdeklődésre számot tartónak NEM minősülő gazdálkodónál végzenek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet, 50.000.000,- Ft-ban határozta meg.


Fentiekkel kapcsolatosan - a kamara tagjainak részére - meglévő biztosítási szerződéseik átdolgozásával összefüggő gyakorlati teendőkről és tudnivalókról a következőkben adunk tájékoztatást.

A könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítási piacon három jelentős ügyfélkörrel bíró biztosító társaság van jelen. Ezen három társaság esetében más és más eljárás valósul meg, melynek részleteit az alábbiakban olvashatják.


Abban az esetben, ha biztosítási szerződésüket NEM a lentebb felsorolt biztosító társaságok egyike kezeli, úgy szerződésmódosításukkal kapcsolatos tájékoztatást az adott biztosító társaságnál, biztosításközvetítőjüknél illetve írásbeli vagy telefonos megkeresést követően nálunk kaphatnak!


Amennyiben lentebb olvashatóktól eltérően kívánják biztosítási szerződésüket módosítani (pl.: egyéb törvényi/kamarai előírások alapján a minimális biztosítási limit összege nem 10.000.000,- Ft-ban van meghatározva), úgy kérjük keressenek bennünket!


Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Azon kamarai könyvvizsgálók illetve könyvvizsgáló cégek, akik szakmai felelősségbiztosítási szerződése az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél van elhelyezve, 2015. 2016. november májusában írásbeli értesítést fognak kapni a biztosító társaságtól szerződésük módosításával kapcsolatosan. A biztosító levelében olvashatnak arról, hogy a Kamara Küldöttgyűlésének határozata alapján - a biztosítási szerződések átdolgozásának megkönnyítése és gyorsítása érdekében - az Allianz elvégezte az egyes szerződések módosítását 2016. január június 01-től, ahol szükséges volt a biztosítási összegeket megemelték, 10.000.000,-Ft/kár/év-re). A levél mellé csatolni fogják a módosítás alapján kiállított biztosítási kötvényt is, mely tartalmazza az emelt biztosítási összeghez kapcsolódó biztosítási díjat is.

Amennyiben az Allianz levelében foglaltaktól eltérően kívánják biztosítási szerződésüket módosítani (pl.: egyéb törvényi/kamarai előírások alapján a minimális biztosítási limit összege nem 10.000.000,- Ft-ban van meghatározva), úgy kérjük, keressenek bennünket!

Természetesen az Allianz csak azokat a könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket értesíti, akiknek biztosítási szerződésében szereplő kártérítési limit nem éri el a Kamara által 2016. január június 01-től meghatározott minimális limitet.

Generali Biztosító Zrt.

Azon kamarai könyvvizsgálóknak illetve könyvvizsgáló cégeknek, akik szakmai felelősségbiztosítási szerződése a Generali Biztosító Zrt.-nél van elhelyezve (ÉS SZERZŐDÉSÜKET NEM A KAMARA ALKUSZA KEZELI) 2016. január június 01-ig szükséges szerződésük egyéni módosítását elvégezniük.

Ezt megtehetik úgy, hogy felveszik a kapcsolatot
- biztosításközvetítőjükkel
- a Generali Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati pontjaival (ide kattintva)
- vagy velünk (célszerű ezt tenniük, amennyiben nincs kapcsolatuk korábbi biztosításközvetítőjükkel)
és kezdeményezik biztosítási szerződésük új előírásoknak megfelelő módosítását.

Saját ügyfeleinket - szerződésük módosításával kapcsolatosan - közvetlenül, direkt elektronikus levélben (e-mail-ben) keressük meg hamarosan! Ők további teendőikről abban az értesítésében olvashatnak!

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.

Azon kamarai könyvvizsgálókat illetve könyvvizsgáló cégeket, akik szakmai felelősségbiztosítási szerződése a Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-nél van elhelyezve hamarosan közvetlenül, direkt elektronikus levélben (e-mail-ben) keressük meg! Ők további teendőikről abban az értesítésében olvashatnak!

Abban az esetben, ha egyéb törvényi/kamarai előírás biztosítási szerződése minimális limit összegét nem 10.000.000,- Ft-ban határozza meg, úgy kérjük, olvassa el ezzel kapcsolatos további tájékoztatónkat (lásd fent: "500 MFt") vagy vegye fel a kapcsolatot velünk!

*Csak azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek esetében, akik nem végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
1. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál, ugyanis esetükben az előírt minimális limit
a. egyéni vállalkozók esetében 100.000.000,- Ft
b. társasvállalkozók esetében 500.000.000,- Ft
2. közérdeklődésre számot NEM tartó, de az MNB által felügyelt gazdálkodónál, ugyanis esetükben az előírt minimális limit
a. 50.000.000,- Ft

500 millió Ft

Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek szakmai felelősségbiztosításának gyakorlati kérdései

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény több pontban módosította a kamarai törvényt. Ennek értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet végző könyvvizsgálók illetve könyvvizsgáló cégek szakmai felelősségbiztosításának alsó határát 2016. január június 01-től Egyéni vállalkozók esetében minimum 100.000.000,- Ft-ra, Társas vállalkozások esetében minimum 500.000.000,- Ft-ra emelte.

Fentiekkel kapcsolatosan - a kamara tagjai részére - meglévő biztosítási szerződéseik átdolgozásával összefüggő gyakorlati teendőkről és tudnivalókról a következőkben adunk tájékoztatást.

A könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítási piacon három olyan biztosító társaság van jelen, akik ilyen magas limit esetében is rendelkeznek kapacitással és ajánlatot tudnak adni.

Ezek a társaságok a következők:
- AIG Europe Limited Magyarországi Fiók telepe
- Allianz Hungária Biztosító Zrt.
- Generali Biztosító Zrt.

E magas limithez kapcsolódóan mindhárom társaság személyre szabott egyedi ajánlatot készít (leendő)ügyfelei számára. Az ajánlat elkészítéséhez és beárazásához szükséges adatok a következő adatlapokon adhatóak meg:

Kérjük, hogy az adatlapo(ka)t töltsék ki (akár mindhármat!) és küldjék el elektronikusan az e-mail címünkre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mi az(ok) alapján ajánlato(ka)t kérünk be a biztosító társaság(ok)tól!

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft.

Csoportos kockázati életbiztosítás

A Magyar Könvvizsgálói Kamara 2015-ben ismét Alkusz cégünket bízta meg azzal a feladattal, hogy versenyeztesse meg a különböző biztosító társaságokat, s kérjen be ajánlatot, Csoportos kockázati életbiztosítási szerződésre vonatkozóan, melyben a biztosított személyek a kamara főfoglalkozású* tagjai.

A korábbi évekhez képest némileg módosult szolgáltatási igényekre vonatkozó tendert végül a Groupama Garancia Biztosító Zrt. nyerte, aki a legkedvezőbb feltételek mellett tette le ajánlatát.

A Groupama Garancia Biztosító Zrt., 2015.február 13.-tól kezdődően a következő szolgáltatásokat nyújtja a kedvezményezet(ek)** részére:

Kockázati életbiztosítás:
400 000,- Ft
* a biztosítás évében 70. életévüket be NEM töltő és részére rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat vagy 50%-ot elérő rokkantság miatti baleseti járadékot nem állapítottak meg, illetve munkaképesség csökkenésének megállapítására irányuló kérelmének elbírálása az illetékes magyar társadalombiztosítási szervnél nincs folyamatban
** abban az esetben, ha a biztosított személy nem jelöl meg kedvezményezetett (ezt a biztosítotti nyilatkozat kitöltésével teheti meg), akkor a mindenkori törvényes örökös (jogerős hagyatéki végzés alapján) jogosult a szolgáltatásra

Sporttörvény

2011. évi LXXXII. törvény, a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról.

107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól.

Kormányrendelet 5. pontjának (a támogatások felhasználásának ellenőrzése) 11.§ (6):

"...Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol..."

A látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó speciális, egyedi ajánlatainkért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot vagy töltse le adatlapunkat és küldje azt meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre!

Partnereink